Oral Dönemin Fiksasyonu ve Cinsel İstismar Suçları Arasındaki İlişki

Psikolojıde fıksasyon , bireyın erken gelişim evresınde hazza ulaşmasını sağlayan bir davranışa ,yaşamın ilerleyen dönemlerinde  kalmasıdır .

Psikoseksuel kuramın ilk evresi olan oral dönemde yaşanan olumsuzluklar sebebıyle bireyde ortaya çıkabilen fıksasyonlar da bebek dunya ya ilk geldiğinde dış dünya ya bağımlıdır ihtıyaçlarını kendisi karşılamayacağı için bakım verenin desteği çok önemlidir. Özellikle bebeğin anneden beslenmesi fiziksel dürtülerini doyurmanın yanında kişiliğinin temelini oluşturacak güven duygusunun kazanılmasında da belirli olur .

0-1 yaşlarında bebeğin nesne kavramı yoktur bebek kendisini nesneller dunyasının bır parçası olarak görür önceliği dürtülerini doyurmaktır.ve dunyayı tanımak içinse agız bölgesini kullanır.0-1 yaş bebeğe nesne verildiğinde ilk olarak ağzına götürme eğiliminde olacaktır.

İnsanın acıdan kaçma ve hazza ulaşma eğilimi ,bebeğin acıkma dürtüsü gereği oluşan gerilim i annenin memesi yardımıyla gidermeye çabalamaktadır.bedensel gerilimi yaşadığında ağlayarak ifade eder ve bebek dışarıya bağımlıdır. Emzirme  dönemi anne ile bebek arasında en yoğun dönemdir. Bebeğin ego gelişiminin yapı taşlarını ,anne veya bakıcısının karşılama şekli belirler . anne yardımcı ego görevi görür. Bebeğin nevroza ya da psikopatolojilerinin ilerde oluşmaması için anne ve bakıcınında olumlu ruhsal durumu etkilidir. Hazzın kaynağı olan anne memesini az yada çok elde etmek ileriki yıllarda bebeğin sağlıklılığını etkiler.bu döneme saplanıp kalan birey  bunu doğru telafi edemediğinde bir sonraki gelişim evresınde de sağlıklı  bir ilerleme kaydedememektedir.

 

Bebek 0-1 yaş arası dunyanın güvenilir bir yer olup olmadığını anlama çabası içindedir bebeğin haz nesnesinden uzak tutulması ya da ondan hiç uzaklaştırılmaması bebeğin bağlanma seklini etkiler. Bebek gerilimdeyken onu en etkili gerilimden uzak tutabilecek nesne haz nesnesidir haz nesnesinden erken kesme ya da aşırı karşılanması emzirme, bireyin (gergin,pasif, güvensiz bağımlı olması yönünde davranışlar kazanmasına neden olur .bu dönemde aksamalar yetişkinlikte eş seçimi,sigara bağımlılığı gibi durumlara etki eder. Güven duygusunun temeli bu dönemde başlar.bu dönemde kazanımlar tamamlanmadığında döneme saplanma meydana gelmektedir. Bu saplanma ne kadar erken dönemde yaşanırsa kişide bıraktığı hasar o kadar çok olmakta  ve telafi edilmeside o kadar zor olmaktadır. Bebğin 0-1 yaş arası şiddete maruz kalması hazzının olumsuz bir tepkiyle geri çevrilmesi ileriki dönemlerde psikopatolojiye sebep olabilir .annenin sağlıklı ve yaşama sevinci içinde olmasıda bebeği besleyecek önemli bir faktördür.bu dönemde sevgi nesnesinin kaybolması melankonının oluşmasına sebep olur oluşabilecek bu depresif duygu durumu öz kıyıma sebep olabileceği gibi kendilik algısında düşüş yaşanır kişi kendisini değersiz başarısız görebilir kendisini cezalandırabilir ,kendisini sevmeyen bireylere dönüşebilirler sevgi eksikliği öfke oluşturabilir içe dönme ya sebep olabilir . cınsel istismar suçları oral dönemdeki fıksasyonla bağlantısı sevgi nesnesinden yoksunluk ağızdan hazzın yetersiz olarak giderilmesi annenin psıkopatolojık yaklaşımı agreesyonu  bebeği,bıreyi etkileyebilir ilerde olumsuz duygu durumlarına sebep olabileceğinden oluşabilecek öfke, istısmar ya da duygusal ve davranış olarak yön değiştirebilir.

Uzman Klinik Psikolog Atakan Şahin

Mesaj göndermek için tıklayınız.
1
Online Terapi Tıklayınız!
Scan the code
Merhaba,
Bize buradan ulaşabilirsiniz