Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu

Bi Nefes Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak Gardner’ın Çoklu Zeka Kurumuna göre oluşturulmuş ‘’Zeka alanları’nı ölçme testi ‘’bataryamızla öğrencilerin, baskın zeka alanlarını ortaya koyup buna göre;Okul seçimi,alan seçimi,ders seçimi,kariyer ve meslek seçimi noktasında öğrencileri yönlendiriyoruz.

Belli alanda akademik başarısızlık gösteren öğrencilerin bu başarısızlıklarına sebep olan problem alanlarını ortaya koyarak çözüm yolları üretiyoruz.Öğrenciye,öğretmene ve aileye ortaya koyulan bu problemler ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapıyoruz.

Eğitim danışmanlığı ve öğrenci koçluğu hizmetimizin referansı olan Gardner’in ‘’Çoklu Zeka Kuramı’’ ile ilgili yazmiş olduğumuz makaleyi aşağıda ilglerinize sunarız.

LİTERATÜRE GÖRE ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN DAYANDIĞI TEMELLER ŞUNLARDIR?

1-Her insan, çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Çoklu zeka teorisi, insanda yalnızca tek bir zekanın geçerliliğini belirlemek yerine, her insanın bütün zeka alanlarında yeteneğinin olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak, her insanda söz konusu olan bu zeka alanları değişik düzeylerde bulunabilmektedir.

2- Her insan, çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli düzeyde geliştirebilir. Çoklu zeka teorisi, yeterli ve uygun destek , imkan ve eğitim sağlandığında, gerçekte her bireyin zeka alanlarının hepsini oldukça yüksek bir düzeyde geliştirebilme kabiliyetine sahip olduğunu ileri sürmektedir.

3- Çeşitli zeka alanları, genellikle, bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar. Genellikle, gerçek hayatta hiçbir zeka alanı tek başına var olmaz. Çeşitli zeka alanları birbirleri ile sürekli olarak etkileşim içindedirler. Örneğin, bir yemeği pişirecek bir kişinin önce tarifi okuması ve anlaması (sözel-dil zeka alanı), yemek tarifini oluşturan elementleri tasniflemesi ve yemeğe karışım oranlarını hesaplayabilmesi (mantıksal-matematiksel zeka alanı) ve yemeğin kendi damak zevkine uygunluğu (kişisel zeka alanı) yanında, ailedeki bütün fertlerin memnuniyetini de sağlayabilmesi (kişilerarası zeka alanı) gerekir. Yine, benzer bir şekilde, basketbol oynamakta olan bir kişinin koşmak, topu başkasına atmak ve topu yakalamak gibi özellikleri içeren bedensel-kinestetik zekaya sahip olmasının yanında, bu kişinin kendisini oyun sahasına adapte edebilmesi için görsel-uzaysal zekaya ve oyunda ortaya çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıkların çözümü için kişilerarası zekaya sahip olması gerekmektedir.

4- Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin bir çok yolu bulunmaktadır. Bir kişinin belli bir zeka alanında zeki sayılabilmesi için eğitimcilerce benimsenmiş standart sayılabilecek birtakım nitelikler söz konusu değildir. Örneğin; sözel-dil zekasına sahip bir kişi okumayı çok iyi beceremeyebilir fakat çok geniş bir kelime haznesine veya çok iyi hikaye yazma ve anlatma kabiliyetlerine sahip olabilir.

 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız Gardner’ın kuramı daha geniş çaplı okumalar ile anlaşılabilecek bir teoridr, biz sadece merak uyandırmak, önemine dikkat çekmek üzere, literatür taramalarının kısa bir açıklamasını yaparak haklımızı bilinçlendirmek istedik. Bu zeka alanlarından hangilerinin sizde baskın olduğunu anlayabilmek için, Gardner’ın çoklu zeka kuramını baz alarak hazılanmış Zeka Alanları Ölçüm Testini yaptırmanızı öneririz. Ister bireysel boyutta bu testi uygulayabileceğiniz gibi, kurumsal boyutta öğrencilerinize yada çalışanlarınıza uygulayarak, çıkan sonuçlara göre bir eğitim-öğretim stratejisi geliştirebilmeniz mümkündür. Okulunuzda bulunan öğrencileriniz ile okul yönetiminin isteğine bağlı olarak, eğer, kurumsal yapıdaysa okul aile birliğinin de onayı alınmak üzere, GARDNERIN ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE öğrencilerin zeka alanlarını ölçmek üzere test çalışması yapılabilirsiniz. Bu test sonucuna bağlı olarak öğrenci ailelerine, okul yönetimine, sınıf ve branş öğretmenlerine çocukların zeka gelişimi açısından hangi alanlarının ön planda olduğuna dair bir sunum yapılarak, öğrencilerin farklı gelişim içinde olan zeka alanlarına yönelik ailelerin, okul yönetimi ve öğretmenlerin ne tür yaklaşımlar gösterebileceği sunumla anlatılabilinir. Bunun için tarafımızca düzenlemiş Gardner’ın zeka gelişim alanlarına göre dizayn edilmiş Zeka Alanları Ölçüm Testini uygulayabiliriz. Her öğrenciye yapılan çalışma bir sonuç dosyası olarak ailelere ve öğretmenlere sunularak,  çocukların bundan sonrakş eğitim süreçleri ile ilgili yol gösterici olacaktır.

 

 

 

Mesaj göndermek için tıklayınız.
1
Online Terapi Tıklayınız!
Scan the code
Merhaba,
Bize buradan ulaşabilirsiniz